Brochures

In de Jeugdzorg geven we advies en trainingen aan management, HR en aan Ondernemingsraden. U kunt ons ook voor trainingen aan en workshops voor medewerkers inhuren.

De Goede Praktijk heeft twee brochures uitgebracht. Eén is voor management en HR, de andere voor ondernemingsraden.

Voor de Jeugdzorg hebben we twee hulpmiddelen ontwikkeld, die we u gratis ter beschikking stellen.

Wilt u contact met ons, bijvoorbeeld u aanmelden voor een training? Belt u met Aukje van den Bent (06 – 1491 3865) of mail naar info@degoedepraktijk.nl

Subsidie en cao-afspraak.

We zijn door de cao-partijen Jeugdzorg geselecteerd als trainingsbureau om ondersteuning te bieden bij de gemaakte cao-afspraak. Dit betekent dat u 50% van de trainingskosten vergoed kunt krijgen tot een maximum van € 3.000  subsidie (€ 6.000 trainingskosten). Zie ook de voorwaarden.