Werkplezier bij Scholengroep Over- en Midden Betuwe

In opdracht van het College van Bestuur en de Medezeggenschap heeft “De Goede Praktijk” onze scholengroep begeleid in een interne verkenning naar het welzijn van onze collegae.

Geen recht-op-en-neer enquête met data als resultaat die op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden, maar een onderzoek op basis van gesprekken met zowel de teams op locatie als individuele gesprekken. Deze pragmatische insteek van het houden van een onderzoek, was voor onze organisatie de reden om de heren van “De Goede Praktijk” het onderzoek te laten uitvoeren. De organische opzet van het onderzoek sprak ons als organisatie zeer aan.

Gesprekken (waarvan sommige gesprekken indringend en ook positief confronterend waren) waarmee een beeld verkregen is over de energievreters en energiegevers die, in de juiste balans, bij kunnen dragen aan het ervaren welzijn.

Op basis van het welzijnsbeeld dat is ontstaan op basis van de scholengroepbreed gevoerde gesprekken op locatie, is gekozen voor een individuele verdiepingsslag voor die collegae die balans zochten tussen de energievreters en energiegevers. “De Goede Praktijk” heeft hiertoe succesvol de training Voortgezet Werkplezier ingezet.

Wij hebben “De Goede Praktijk” ervaren als een kundige groep van professionals die op hun specifieke wijze beeld en geluid hebben kunnen geven aan de stand van zaken voor wat betreft de welzijnsbeleving binnen onze scholengroep.

Geer J.A.F. Hubers (Directeur Bestuursbureau Scholengroep Over- en Midden-Betuwe)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *