Een studiedag werkplezier in het voortgezet onderwijs:

Op onze school zijn we met enkele adviseurs van De Goede Praktijk in gesprek gegaan om na te gaan hoe we het al aanwezige werkplezier verder zouden kunnen vergroten.

Er werd daarbij heel goed naar ons geluisterd en er werd de tijd genomen om goed te verkennen waar wij als school nog winst zouden kunnen boeken. Daarbij werd op een verrassende, diepgravende en creatieve manier naar voor de hand liggende maar ook veel minder voor de hand liggende aspecten gekeken. Het einde van deze inleidende sessie maakte ons nieuwsgierig naar de studiedag, waarop de adviseurs met alle docenten zouden gaan werken.

In de aanloop daar naartoe is er ook nog verschillende keren met ons afgestemd en het vertrouwen in de studiedag was groot. Dit vertrouwen werd waargemaakt. Beginnend bij de docent zelf werd naar de waarde voor het team toe gewerkt en werd aan manieren gewerkt om het persoonlijke en gezamenlijke werkplezier te vergroten. De studiemiddag werd als zeer zinvol ervaren en verschillende docenten gaven aan dat ze hoopten dat de studiedag een vervolg zou krijgen.

Koos Boer (Coördinerend teamleider Heerbeeck College/teamleider havo)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *