Werken vanuit inzicht

Druk op je werk? Gelukkig maar! De crux is té druk, waardoor er negatieve gevolgen dreigen te ontstaan. Dat kun je signaleren. Bij jezelf, in een team en op organisatieniveau. Signaleren kun je leren. Je bewust worden van je energievreters- en gevers ook. Wie helder inzicht in de signalen heeft, kan tijdig een passende aanpak kiezen. En hoeft geen olifantenaanpak op een muggenprobleem in te zetten.

5swp_inzicht2

Voorbeeld Werkvorm: Het signalenspel
Doel van het signalenspel is dat werknemers eigen en elkaars signalen van last van werkdruk (beter) herkennen en daar iets mee doen. De spelvorm maakt dit leuk en laagdrempelig. Elke werknemer ontvangt een checklist signalen van werkdruk en vult de checklist eerst zelf in; ‘welke signalen herken ik bij mezelf in tijden van stress’. Vervolgens komen in kleine groepjes, met collega’s waarmee ze veel samenwerken, werknemers beurtelings in de hoofdrol. De collega’s maken een rondje en bespreken hoe ze zien dat collega x stress heeft. Bijvoorbeeld: collega x houdt zijn mond en reageert pas als iedereen zijn zegje gedaan heeft. Bijvoorbeeld door te zeggen dat zijn collega’s hem best goed kennen, of nog niet wisten dat hij in tijden van stress ook…. Als iedereen in alle groepjes aan de beurt is geweest, wordt plenair op hoofdlijnen kort nagesproken.