Publicaties

Boek: Vijf sterrenaanpak voor gezonde werkdruk

5-sterren-aanpak-voor-gezonde-werkdruk

Vijf sterrenaanpak voor gezonde werkdruk is een praktische wegwijzer voor iedereen die een rol speelt in het voorkomen van werkdruk en het toewerken naar werkplezier. In het boek zijn de ervaringen en inzichten gebundeld van HR-medewerkers, arboprofessionals, preventiemedewerkers, organisatieadviseurs, ergonomen, trainers, coaches en leidinggevenden.

Artikel: van werkdruk naar werkplezier
Steeds meer organisaties beseffen dat een aanpak van werkdruk beter werkt door daarnaast aandacht aan  werkplezier te schenken. Dit in de praktijk brengen kan lastig zijn. Voor je het weet worden problemen nog groter dan ze al waren. De vijf strategieën bieden goede tools om wél het gewenste effect te bereiken. Het artikel is gepubliceerd in het vakblad ‘Arbo’, in november 2016.