Huub Pennock

Organisatieadviseur, trainer en coach

‘Inhoud en proces zijn beide belangrijk. Huub is gericht op verandering en houdt daarbij rekening met verschillende belangen en perspectieven’

5swp_huub_utrecht

Huub werkt sinds 2006 als zelfstandige vanuit Ergo-balans en De Goede Praktijk. Daarvoor werkte hij bij een arbodienst, Berenschot en FNV. Hij studeerde lichamelijke opvoeding en bedrijfskunde en is momenteel in opleiding tot sacro-craniaal therapeut.

In zijn werk past Huub als gecertificeerd ergonoom de principes van Human Factors en ergonomie toe. Hierbij richt hij zich op gezonde medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn en met plezier hun werk doen. Als hoofdauteur van 5 sterrenaanpak voor gezonde werkdruk verwoordde hij meer dan 15 jaar praktijkervaring op het gebied van werkdruk en werkplezier. Ervaringen in individuele aanpak, teamaanpak, organisatieverandering en stimulatie vanuit branches door arbocatalogi over werkdruk.

Huub heeft veel ervaring in verzekeringsbranche, onderwijs, mobiliteit en zorginstellingen.

Contact
M.  06-52031514
E.   huub@vijfsterrenwerkplezier.nl