Jeugdzorg

Voor de Jeugdzorg ontwikkelden we vanwege CAO-afspraken voor 2017 en 2018 een specifiek aanbod. Hiermee ondersteunen we directie, HR en OR om aan de CAO te voldoen. We werken met hen aan afspraken over een aanpak rondom werkdruk en werkplezier.

De Goede Praktijk heeft twee brochures uitgebracht rondom dit specifieke aanbod. Eén is voor management en HR, de andere voor ondernemingsraden.

Bovendien hebben we voor de Jeugdzorg twee hulpmiddelen ontwikkeld. We stellen ze hier gratis ter beschikking.

Wilt u contact met ons?
Bel met Aukje van den Bent (06 – 1491 3865) of mail naar info@degoedepraktijk.nl

Subsidie en cao-afspraak.

We zijn door de cao-partijen Jeugdzorg geselecteerd als trainingsbureau om de OR te ondersteunen bij de gemaakte cao-afspraak. Dit betekent dat u 50% van de trainingskosten vergoed kunt krijgen tot een maximum van € 3.000  subsidie (€ 6.000 trainingskosten). Zie ook de voorwaarden.